Basílica de Santa María la Mayor

A Real Basílica de Santa María A Maior iníciase no século XVI por encarga do gremio de Mareantes, que formaban unha importante confraría con mais de 2000 adscritos. Está construída nunha lomba, sobre os restos dun templo anterior e como curiosidade, ten na súa fachada principal unha imaxe de San Xerome con anteollos. No interior, pódese contemplar o Cristo do Desencravo e o Cristo dos Mariñeiros.
  
 La Real Basílica de Santa María A Maior se inicia en el siglo XVI por encargo del gremio de Mareantes, que formaban una importante cofradía con mas de 2000 adscritos. Está construida en una loma, sobre los restos de un templo anterior y como curiosidad, tiene en su fachada principal una imagen de San Xerome con gafas. En el interior, se puede contemplar el Cristo del Desenclavo y el Cristo de los Marineros.

A praza da Pedreira

Antigamente chamábase Praza da Herba, e o seu nome actual débese a ser o lugar da Vila onde os canteiros traballaban a pedra. Pra min é un dos recantos mais fermosos do Casco Vello e nela encóntrase o Pazo de Mugartegui, que actualmente utilizase como sala de exposicións. Tamén e a sede do Consello Regolador do viño con denominación de orixe Rias Baixas.

Antiguamente se llamaba Plaza de la Hierba, y su nombre actual se debe a ser el lugar de la Villa donde los canteros trabajaban la piedra. Para mi es uno de los rincones mas bonitos del casco antiguo y en ella se encuentra el Pazo de Mugartegui, que actualmente se utiliza como sala de exposiciones. y es también la sede del Consejo Regolador del vino con denominación de origen Rias Baixas.

A ponte dos Tirantes
 
O Lerez chega de noite a Pontevedra e encóntrase coa Ponte dos Tirantes, que une a zona cultural e deportiva á cidade.

El Lerez llega de noche a Pontevedra y se encuentra con el Puente de los Tirantes, que une la zona cultural y deportiva a la ciudad.

As Corbaceiras
Ás Corbaceiras que xunto co Barrio da Moureira, foron ata o século XVI os motores da cidade, convirtindoa nun dos portos máis importantes de Galicia e que só o pouco calado do río Lerez impediu o seu posterior desenvolvemento.

  As Corbaceiras que junto con el Barrio de la Moureira, fueron hasta el siglo XVI los motores de la ciudad, convirtiendola en uno de los puertos más importantes de Galicia y que sólo el poco calado del río Lerez impidió su posterior desarrollo.